Pts

1 2 3 4 5
Εβγένι Ανισίμοβ 15 4 16 3 9
Aleksandr Savinsky 13 11 14 11 11