Results

Ουκρανία - TT Καπ 09/12 11:25 - Andrii Shcherinskyi v Βιτάλι Μάρουστσακ L 1-3
Ουκρανία - TT Καπ 09/12 10:15 - Andrii Shcherinskyi v Illya Semeniuk L 2-3
Ουκρανία - TT Καπ 09/12 09:05 - Andrii Shcherinskyi v Ρόμαν Σουκχομλίν W 3-2
Ουκρανία - TT Καπ 09/12 07:55 - Andrii Shcherinskyi v Βιτάλι Μάρουστσακ W 3-2
Ουκρανία - TT Καπ 09/12 06:45 - Andrii Shcherinskyi v Vadym Shvydkyi L 2-3
Ουκρανία - TT Καπ 09/11 12:00 - Andrii Shcherinskyi v Βιτάλι Μάρουστσακ L 2-3
Ουκρανία - TT Καπ 09/11 10:50 - Andrii Shcherinskyi v Ρόμαν Σουκχομλίν W 3-2
Ουκρανία - TT Καπ 09/11 10:15 - Andrii Shcherinskyi v Vadym Shvydkyi W 3-2
Ουκρανία - TT Καπ 09/11 08:30 - Andrii Shcherinskyi v Βιτάλι Μάρουστσακ W 3-0
Ουκρανία - TT Καπ 09/11 07:20 - Andrii Shcherinskyi v Vadym Shvydkyi W 3-2
Ουκρανία - TT Καπ 09/11 06:45 - Andrii Shcherinskyi v Ρόμαν Σουκχομλίν W 3-1
Ουκρανία - TT Καπ 09/03 19:00 - Andrii Shcherinskyi v Ρόμαν Σουκχομλίν W 3-1