Vasily Shirshov

Μόσχα - Liga Pro 03/30 14:30 - Sergey Kuzmin v Vasily Shirshov View
Μόσχα - Liga Pro 03/30 06:30 - Vasily Shirshov v Andrey Sadkov View
Μόσχα - Liga Pro 03/30 05:00 - Vasily Shirshov v Artem Aronov View
Μόσχα - Liga Pro 03/30 04:00 - Vladislav Smaglyukov v Vasily Shirshov 11-7
Μόσχα - Liga Pro 03/29 11:30 - Vasily Shirshov v Artem Aronov 3-0
Μόσχα - Liga Pro 03/29 10:30 - Vasily Shirshov v Sergey Kuzmin 3-1
Μόσχα - Liga Pro 03/29 09:00 - Vasily Shirshov v Vladislav Smaglyukov 3-2
Μόσχα - Liga Pro 03/29 08:00 - Artem Aronov v Vasily Shirshov 1-3
Μόσχα - Liga Pro 03/29 03:30 - Vasily Shirshov v Andrey Sadkov 3-0
Μόσχα - Liga Pro 03/29 02:30 - Vladislav Smaglyukov v Vasily Shirshov 0-3
Μόσχα - Liga Pro 03/29 01:30 - Vasily Shirshov v Andrey Sadkov 3-2
Μόσχα - Liga Pro 03/29 00:30 - Sergey Kuzmin v Vasily Shirshov 2-3
Μόσχα - Liga Pro 03/28 15:30 - Vasily Shirshov v Sergey Kuzmin 3-2
Μόσχα - Liga Pro 03/28 14:30 - Artem Aronov v Vasily Shirshov 2-3
Μόσχα - Liga Pro 03/28 13:30 - Vasily Shirshov v Vladislav Smaglyukov 3-2
Μόσχα - Liga Pro 03/28 12:30 - Sergey Kuzmin v Vasily Shirshov 2-3
Liga Pro FNTR Όπεν Μόσχας 03/26 07:30 - Vasily Shirshov v Aleksandr Tregub 3-1
Liga Pro FNTR Όπεν Μόσχας 03/26 06:30 - Vasily Shirshov v Denis Zubov 3-1
Liga Pro FNTR Όπεν Μόσχας 03/26 05:00 - Vasily Shirshov v Sergey Muslikov 3-2
Liga Pro FNTR Όπεν Μόσχας 03/26 04:00 - Aleksandr Tregub v Vasily Shirshov 0-3
Liga Pro FNTR Όπεν Μόσχας 03/25 15:30 - Vasily Shirshov v Konstantin Simonov 3-0
Liga Pro FNTR Όπεν Μόσχας 03/25 14:00 - Mikhail Kovalev v Vasily Shirshov 1-3
Liga Pro FNTR Όπεν Μόσχας 03/25 13:00 - Vladimir Klimentev v Vasily Shirshov 0-3
Liga Pro FNTR Όπεν Μόσχας 03/25 12:30 - Vasily Shirshov v Konstantin Simonov 3-0
Liga Pro FNTR Όπεν Μόσχας 03/24 12:00 - Vasily Shirshov v Igor Tukh 3-0
Liga Pro FNTR Όπεν Μόσχας 03/24 10:30 - Konstantin Simonov v Vasily Shirshov 1-3
Liga Pro FNTR Όπεν Μόσχας 03/24 09:30 - Igor Tukh v Vasily Shirshov 1-3
Liga Pro FNTR Όπεν Μόσχας 03/24 09:00 - Vasily Shirshov v Andrey Duka 3-0
Liga Pro FNTR Όπεν Μόσχας 03/19 07:30 - Mikhail Kovalev v Vasily Shirshov 6-11
Liga Pro FNTR Όπεν Μόσχας 03/19 06:00 - Aleksandr Tregub v Vasily Shirshov 11-8