Torpedo Barnaul-Pro

Ρωσία - Λίγκα Προ 02/28 07:45 - Iskra Novosibirsk-pro v Torpedo Barnaul-Pro 15-7
Ρωσία - Λίγκα Προ 02/27 06:30 - Torpedo Barnaul-Pro v Κούζμπας Κεμέροβο-Προ 8-14
Ρωσία - Λίγκα Προ 02/26 06:30 - Λοκομοτίβ Νοβοσιμπίρσκ-προ v Torpedo Barnaul-Pro 15-15
Ρωσία - Λίγκα Προ 02/25 06:30 - Altai Barnaul-pro v Torpedo Barnaul-Pro 10-15
Ρωσία - Λίγκα Προ 02/24 08:15 - Ζενιτ Νοβοσιμπιρσκ-προ v Torpedo Barnaul-Pro 21-24
Ρωσία - Λίγκα Προ 02/14 07:45 - Torpedo Barnaul-Pro v Zenit Barnaul-pro 18-25
Ρωσία - Λίγκα Προ 02/13 04:45 - Torpedo Barnaul-Pro v Fakel Novosibirsk-pro 15-12
Ρωσία - Λίγκα Προ 02/12 03:00 - Altai Barnaul-pro v Torpedo Barnaul-Pro 25-22
Ρωσία - Λίγκα Προ 02/11 04:45 - Torpedo Barnaul-Pro v Ιζουμρούντ - Μπερντσκ-προ 25-27
Ρωσία - Λίγκα Προ 02/10 04:45 - Torpedo Barnaul-Pro v Λοκομοτίβ Νοβοσιμπίρσκ-προ 25-23
Ρωσία - Λίγκα Προ 02/07 06:00 - Torpedo Barnaul-Pro v Zenit Barnaul-pro 18-25
Ρωσία - Λίγκα Προ 02/06 08:15 - Torpedo Barnaul-Pro v Λοκομοτίβ Νοβοσιμπίρσκ-προ 25-22
Ρωσία - Λίγκα Προ 02/05 04:45 - Torpedo Barnaul-Pro v Altai Barnaul-pro 26-24
Ρωσία - Λίγκα Προ 02/04 04:45 - Torpedo Barnaul-Pro v Κούζμπας Κεμέροβο-Προ 15-8
Ρωσία - Λίγκα Προ 02/03 03:00 - Torpedo Barnaul-Pro v Fakel Novosibirsk-pro 25-18
Ρωσία - Λίγκα Προ 01/31 04:15 - Iskra Novosibirsk-pro v Torpedo Barnaul-Pro 23-25
Ρωσία - Λίγκα Προ 01/30 04:45 - Λοκομοτίβ Νοβοσιμπίρσκ-προ v Torpedo Barnaul-Pro 20-25
Ρωσία - Λίγκα Προ 01/29 08:15 - Zenith Novosibirsk-pro v Torpedo Barnaul-Pro 25-27
Ρωσία - Λίγκα Προ 01/28 06:30 - Fakel Novosibirsk-pro v Torpedo Barnaul-Pro 24-19
Ρωσία - Λίγκα Προ 01/27 06:30 - Torpedo Barnaul-Pro v Κούζμπας Κεμέροβο-Προ 18-25
Ρωσία - Λίγκα Προ 01/24 04:15 - Torpedo Barnaul-Pro v Κούζμπας Κεμέροβο-Προ 16-25
Ρωσία - Λίγκα Προ 01/23 04:45 - Altai Barnaul-pro v Torpedo Barnaul-Pro 21-25
Ρωσία - Λίγκα Προ 01/22 06:30 - Iskra Novosibirsk-pro v Torpedo Barnaul-Pro 13-25
Ρωσία - Λίγκα Προ 01/21 08:15 - Ιζουμρούντ - Μπερντσκ-προ v Torpedo Barnaul-Pro 25-16
Ρωσία - Λίγκα Προ 01/20 06:30 - Λοκομοτίβ Νοβοσιμπίρσκ-προ v Torpedo Barnaul-Pro 25-21
Ρωσία - Λίγκα Προ 01/17 06:00 - Torpedo Barnaul-Pro v Ιζουμρούντ - Μπερντσκ-προ 25-19
Ρωσία - Λίγκα Προ 01/16 08:15 - Zenit Barnaul-pro v Torpedo Barnaul-Pro 12-14
Ρωσία - Λίγκα Προ 01/15 04:45 - Altai Barnaul-pro v Torpedo Barnaul-Pro 25-19
Ρωσία - Λίγκα Προ 01/14 03:00 - Torpedo Barnaul-Pro v Κούζμπας Κεμέροβο-Προ 10-15
Ρωσία - Λίγκα Προ 01/13 04:51 - Torpedo Barnaul-Pro v Λοκομοτίβ Νοβοσιμπίρσκ-προ 15-12