Head to Head

Ουκρανία - TT Καπ 2021/09/19 09:15 Roman Vashchuk v Volodymyr Tuchkevych L 3-0
Ουκρανία - TT Καπ 2021/09/15 12:10 Volodymyr Tuchkevych v Roman Vashchuk W 3-1
Ουκρανία - TT Καπ 2021/09/15 06:55 Roman Vashchuk v Volodymyr Tuchkevych L 3-2
Ουκρανία - TT Καπ 2021/09/14 02:15 Roman Vashchuk v Volodymyr Tuchkevych L 3-1
Ουκρανία - TT Καπ 2021/09/13 22:15 Volodymyr Tuchkevych v Roman Vashchuk L 2-3
Ουκρανία - TT Καπ 2021/09/10 00:15 Volodymyr Tuchkevych v Roman Vashchuk L 1-3
Ουκρανία - TT Καπ 2021/09/09 21:45 Volodymyr Tuchkevych v Roman Vashchuk L 2-3
Ουκρανία - TT Καπ 2021/09/08 00:45 Roman Vashchuk v Volodymyr Tuchkevych W 1-3

Home History

Ουκρανία - TT Καπ 2021/09/20 21:45 Volodymyr Tuchkevych v Ιγκόρ Ντέμτσουκ L 1-3
Ουκρανία - TT Καπ 2021/09/19 09:15 Roman Vashchuk v Volodymyr Tuchkevych L 3-0
Ουκρανία - TT Καπ 2021/09/19 08:40 Volodymyr Tuchkevych v Όλεχ Φορμαζιούκ L 0-3
Ουκρανία - TT Καπ 2021/09/19 07:30 Igor Vatsyn v Volodymyr Tuchkevych L 3-2
Ουκρανία - TT Καπ 2021/09/19 06:20 Volodymyr Tuchkevych v Ιγκόρ Ντέμτσουκ L 0-3
Ουκρανία - TT Καπ 2021/09/15 12:10 Volodymyr Tuchkevych v Roman Vashchuk W 3-1
Ουκρανία - TT Καπ 2021/09/15 11:00 Ιγκόρ Ντέμτσουκ v Volodymyr Tuchkevych W 1-3
Ουκρανία - TT Καπ 2021/09/15 08:40 Όλεχ Φορμαζιούκ v Volodymyr Tuchkevych W 1-3

Away History

Ουκρανία - TT Καπ 2021/09/20 21:15 Βικτορ Μπόσακ v Roman Vashchuk W 0-3
Ουκρανία - TT Καπ 2021/09/20 20:45 Roman Vashchuk v Ιγκόρ Ντέμτσουκ L 1-3
Ουκρανία - TT Καπ 2021/09/19 09:15 Roman Vashchuk v Volodymyr Tuchkevych W 3-0
Ουκρανία - TT Καπ 2021/09/19 08:05 Roman Vashchuk v Ιγκόρ Ντέμτσουκ L 1-3
Ουκρανία - TT Καπ 2021/09/19 06:55 Roman Vashchuk v Όλεχ Φορμαζιούκ W 3-2
Ουκρανία - TT Καπ 2021/09/15 12:10 Volodymyr Tuchkevych v Roman Vashchuk L 3-1
Ουκρανία - TT Καπ 2021/09/15 10:25 Roman Vashchuk v Igor Vatsyn L 1-3
Ουκρανία - TT Καπ 2021/09/15 09:15 Roman Vashchuk v Όλεχ Φορμαζιούκ W 3-2