Pts

1 2 3 4
Volodymyr Tymchenko 11 9 11 12
Oleksandr Gress 8 11 3 10

Events

 • Game 1 Race to 3 - Oleksandr Gress
 • Game 1 Race to 5 - Volodymyr Tymchenko
 • Game 1 Race to 7 - Volodymyr Tymchenko
 • Game 1 Race to 9 - Volodymyr Tymchenko
 • Score After Game 1 - 11-8
 • Game 1 - Volodymyr Tymchenko won 11-8
 • Game 2 Race to 3 - Oleksandr Gress
 • Game 2 Race to 5 - Oleksandr Gress
 • Game 2 Race to 7 - Oleksandr Gress
 • Game 2 Race to 9 - Oleksandr Gress
 • Score After Game 2 - 9-11
 • Game 1 - Volodymyr Tymchenko won 11-8
 • Game 3 Race to 3 - Volodymyr Tymchenko
 • Game 3 Race to 5 - Volodymyr Tymchenko
 • Game 3 Race to 7 - Volodymyr Tymchenko
 • Game 3 Race to 9 - Volodymyr Tymchenko
 • Score After Game 3 - 11-3
 • Game 2 - Oleksandr Gress won 9-11
 • Game 4 Race to 3 - Volodymyr Tymchenko
 • Game 4 Race to 5 - Oleksandr Gress
 • Game 4 Race to 7 - Oleksandr Gress
 • Game 4 Race to 9 - Oleksandr Gress
 • Score After Game 4 - 12-10
 • Game 4 - Volodymyr Tymchenko won 12-10