Νταν Αλεξάντρου Τομέσκου   Alexandru Vasile Manole